Temel Kuvvetler

25 Mart 2014 Salı

Madde; lepton, mezon ve baryon şeklinde parçacıklar oluştururken doğada varolan
dört temel kuvvetten en az birinin etkin olduğu görülür. Özellikleri itibariyle
birbirinden oldukça farklı olan bu kuvvetleri şöylece tanımlayabiliriz:
• Çekirdek Kuvveti: Doğadaki en şiddetli kuvvet budur. Baryon ve mezonlara
etkiyen 10-15 m menzilli kuvvetlerdir. Kuarkların proton veya nötronun
içinde bir arada tutulmasından, proton ve nötronların atom çekirdekleri oluşturmasından
sorumludur.
• Elektromagnetik Kuvvet: Çekirdek kuvvetlerinin yüzde biri kadardır. Elektrik
ve magnetik alandan kaynaklanır. Menzili sonsuzdur. Atomlarda elektronların
çekirdeğe bağlanmasını sağlayan kuvvettir.
• Zayıf Kuvvetler: Parçacık bozunmalarında rol oynar. Örneğin β bozunmasından
zayıf etkileşme sorumludur. Çekirdek içindeki etkileşmelerde ise,
zayıf kuvvetler, çekirdek kuvvetlerinin milyonda biri şiddetindedir. Menzili
10-17m den kısadır.
• Kütle-Çekim Kuvvetleri: Bütün parçacıklar arasında etki eder. Güneş sisteminibir arada tutan kuvvet budur. Menzili sonsuzdur. Şiddeti en zayıf kuvvet olduğundan temel parçacıklar arasında diğer etkileşmeler yanında ihmal
edilebilirler.Temel parçacık ailelerindeki kuarklar birbirleriyle dört etkileşme türüyle de etkileşirler.Leptonlar çekirdek kuvvetlerini hissetmezler. Nötrinolar ise yüksüz olduklarından elektromagnetik etkileşmeleri de yoktur.
Etkileşmelerin, parçacıklar arasında tamamen farklı türden parçacıklar tarafından iletildiğine inanılmaktadır. Bu kuvvet ileticilerine ayar parçacıkları adı verilir. Buayar parçacıkları bozon olarak bilinir. Elektromagnetik etkileşmenin bozonu foton,kuarklar arasındaki kuvvetli etkileşmenin bozonu gluon, kütle-çekim etkileşmesinin bozonu graviton, zayıf etkileşmenin bozonları ise W ve Z parçacıkları olarak adlandırılır.Sonuç olarak insanoğlu maddeyi oluşturan en küçük yapıtaşlarını belirlerken aşağıdaki aşamalardan geçmiştir.

kaynak: http://www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2279/unite12.pdf

Ten Second Songs

24 Mart 2014 Pazartesi

çok hoşuma gitti .. çok başarılı .. çok beğendim..ya da 
https://www.youtube.com/watch?v=jus7S5vBJyU

Açısal Momentumun Korunumu

22 Mart 2014 Cumartesi

doğrusal hızın etmen olduğu momentumun korunumnnda olduğu gibi açısal hızın etmen olduğu acisal momentumun korunumu da cismlerin, kütleleri dolayısıyla, sahip oldukları açısal momentumlarını koruma eğilimdedirler.Angular momentum is a pseudovector quantity because it gains an additional sign flip under an improper rotation. Objects in motion are said to have a momentum. This momentum is a vector. It has a size and a direction. The size of the momentum is equal to the mass of the object multiplied by the size of the object's velocity. The direction of the momentum is the same as the direction of the object's velocity. Momentum is a conserved quantity in physics. This means that if you have several objects in a system, perhaps interacting with each other, but not being influenced by forces from outside of the system, then the total momentum of the system does not change over time. However, the separate momenta of each object within the system may change. One object might change momentum, say losing some momentum, as another object changes momentum in an opposite manner, picking up the momentum that was lost by the first.
-----------------------------------------------------------------------------------

çizgisel momentum
==========================================


Bir nesne herhangi bir gözlem çerçevesinde hareket halinde ise, o çerçeve içinde bir momentuma sahiptir. Momentumun çerçeve bağımlı olduğunu belirtmek önemlidir. Yani aynı nesne, bir gözlem çerçevesinde belli bir momentum değerine sahip olabilirken, başka bir gözlem çerçevesinde ise başka bir momentum değerine sahip olabilir. Örneğin, hareketli bir nesne, yere göre sabit bir noktaya göre seçilen bir gözlem çerçevesinde momentumu olmasına rağmen, kütle merkezine iliştirilen bir gözlem çerçevesinde ise momentumu yoktur.

teşvik

10 Mart 2014 Pazartesi

Temel bilimleri seçecek öğrencilere burs müjdesi!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, üniversite sınavında ilk 10 bine giren ve temel bilimleri seçecek öğrencilere 1000-2000 lira burs verileceğini bildirdi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversite sınavında ilk 5 bine girenlerden matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerini tercih edenlere aylık 2 bin lira vereceklerini söyledi. Öğrencilerin, üniversitelerde temel bilimleri çok tercih etmediği, bu konuda bir sıkıntı olduğu görülüyor. Bu bölümleri özendirmeye yönelik bir çalışmanız var mı?" şeklindeki soru üzerine Işık, Türkiye'nin, bilim ve teknolojide bir sıçrama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Işık, şöyle devam etti: Özellikle üretimde teknoloji düzeyini yükseltmek durumundayız  Bilim ve teknoloji düzeyini yükseltmek için olmazsa olmazımız insan kaynağımız. Artık kimse kimseye teknoloji vermiyor. Teknolojiyi, sizin bir yerden hızlı bir şekilde transfer edip geliştirmeniz ya da kendinizin üretmesi gerekiyor. Ancak her iki halde de en önemli unsur insan kaynağı. devam

İzospin Nedir

İzospin, ya da izotop spini olarak da bilinir, birbiriyle ilişkili ve aralarındaki başlıca fark elektrik yüklerinin değeri olan temel parça­cıklardan oluşan ailelerin karakteristik özelliğidir. Benzer parçacıklardan oluşan bu ailele­re izospin çokluları denir; örneğin iki parçacıklı aileler izospin ikilileri, üç parçacıklı aileler izospin üçlüleri vb olarak adlandırılır.

http://kenan.web.cern.ch/kenan/CPF/%C3%87PF12.ppt (tr sunu)
Nötron ve proton (atom çekirdeğini oluş­turan parçacıklar) bir izospin ikilisi oluştu­rur, çünkü bunlar birbirlerinden yalnızca elektrik yükleri ve kimi ikincil önemdeki özellikleri bakımından ayrılır. Bu iki parça­cık, nükleon (çekirdek parçacığı) olarak adlandırılan bir tek parçacığın iki farklı türü (yükleri farklı iki durumu) olarak değerlen­dirilir. Nükleonun izospin değeri 1/2′dir. İzospin değeri, çokluyu oluşturan parçacık sayısından 1 çıkarılıp kalan sayı 2′ye bölüne­rek bulunur.(2I+1=tane)
İzospinin fizikteki temel önemi, parçacık- lann kuvvetli etkileşim olarak adlandırılan sürecin etkisiyle çarpışmalarında ya da bozunmalarında izospinin korunum özelliği göstermesidir. Bir başka deyişle, parçacık­lar yeni bir düzenlemeye girseler ya da başka parçacıklara dönüşseler bile, tek tek izospin değerlerinden özel bir biçimde he­saplanan toplam izospin değeri değişmeden kalır. Bu kural ve izospin seçme kuralları olarak adlandırılan benzeri kurallar fiziğin temel yasalarının anlaşılıp pekiştirilmesi açısından önem taşır.

protonu 180 derece çevirirseniz nötron olurmuş


Günün Sözü

Günün Sözü

Ne Dedim..

Ne dinliyorum ..

Sempatik Sevgilim
bir üç beş gün bir hafta on gün /aramazsın aramazsın/ kız sen sebebim olacaksın/sempatiğimsin

 

Bu Blogda Ara

BEYNErhan ÖZDEN -| Lise FİZİK
FİZİK ÖZEL DERS
E-posta adresim:


Sana sevdanın yolları bana kısayollar ..
Skype: erhanozden
Instagram

Cinstagramım

Ayın tavsiye kitabı

tamamen kendi tavsiyelerim olmakla birlikte konu hakkında AY'ın fikrini almıyorum
Tavsiye Kitaplar Sayfası
*tavsiyeler 2 ayda 1dir

ŞUBAT+MART.015İçerik: KG (Kişisel Gelişim)

Kitabın konusu:
Marianne Williamson, milyonlarca insanla inanılmaz bir sırrı paylaşmış olan bir öğretmendir: hayatınızı ve dünyayı sadece düşünce tarzınızı değiştirerek dönüştürebileceğinize ve düşüncelerinizin kaderinizi belirleyeceğine dair sırrı... Yazar Mucize Dolu Bir Yıl'da sevgi yolunda ilerlememizde bize rehberlik edip ruhsal destek verecek 365 dilek ve derin düşünce sunuyor.

Bu okumalar benliğinizin en iyi yönlerini ön plana çıkarmak için gayret gösterdiğinizde size evrenin yaşadığını ve mucizeler yaratmaya hazır olduğunu hatırlatacak. Her gün daha odaklanmış, daha umut dolu olacaksınız. Gözleriniz, yaratıcının bereketini üzerinizden eksik etmemesini sağlayacak her türlü yola açık olacak.

Her gün bir mucize yaşamaya hazır olun!
(Tanıtım Bülteninden)

Kitaba git: